Újabb publikációk

Az alábbiakban azok a nyelvi ideológiákkal kapcsolatos újabb publikációim szerepelnek, amelyek doktori és posztdoktori kutatási témáimhoz köthetők. A fő kutatási témáimhoz lazábban kapcsolódó cikkek a gyűjtemény végén olvashatók.

Az egyes kategóriákba tartozó publikációk közül alapértelmezésben csak a legújabbakat tüntetem fel, de a korábbi cikkek is elérhetők a További írások linkre kattintva (az előhívott szövegrészek ugyanerre a linkre kattintva el is rejthetők).

Jó olvasást kívánok!

Publikációs jegyzék

Disszertáció
Korábbi publikációk

Iskola

Monográfia

„Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Dunaszerdahely: Gramma, 2012. 286 l.
ISBN 978-80-971114-4-1 (online), ISBN 978-80-969556-7-1 (nyomtatott)

Teljes szöveg: mek.oszk.hu (QR-kód a mobilra optimalizált változathoz) | az MTA Könyvtárának Repozitóriuma | sztp.hu

A kötet 2011-ben az ELTE BTK-n megvédett disszertációm könyvváltozata. || Ajánló

A könyvről megjelent ismertetések, recenziók:
Kósa Csilla Erika könyvismertetője. Magyar Nyelv, 2015/3., 366–370. || A cikk eredeti lelőhelyén
Bodó Csanád: A javítás ideológiái az iskolában. Anyanyelv-pedagógia, 2013/4. || A cikk eredeti lelőhelyén
Sebők Szilárd könyvismertetője. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/2., 148–150. || A cikk ezen az oldalon
Horváth Péter Iván könyvismertetője. Modern Nyelvoktatás, 2013/4., 74–77. || A cikk ezen az oldalon
Mutasd a nyelved, megmondom, ki vagy! Nyelv és Tudomány, 2012. szeptember 4. || A cikk eredeti lelőhelyén

Szövegkorpusz

CHSM - IC: Corpus of Hungarian School Metalanguage - Interview Corpus = MIM: Magyar Iskolai Metanyelvi Korpusz. [346 500 szövegszó terjedelmű annotált lejegyzés] Közzétéve a CESAR - Central and South-East European Resources projekt keretében (vezető: Váradi Tamás), 2013. || A korpusz adatlapja

Tanulmányok

Representation and videography in linguistic landscape studies (Robert A. Troyerrel). Linguistic Landscape Vol. 3:1 (2017), 56–77. || A cikk eredeti lelőhelyén

Investigating visual practices in educational settings: schoolscapes, language ideologies and organizational cultures (Petteri Laihonennel). In: Marilyn Martin-Jones & Deirdre Martin (eds.), Researching multilingualism: Critical and ethnographic approaches. 121–138. London: Routledge. || További információ a kiadó honlapján || Összefoglaló

Ágencia és a változatosság kezelése magyarországi iskolák nyelvi tájképében. In: Kozmács István, Vančo Ildikó (szerk.), Sztenderd – nem sztenderd. Antológia, 2016, 231–242. l. || A cikk eredeti lelőhelyén | ezen az oldalon

The Management of Diversity in Schoolscapes: an analysis of Hungarian practices. Apples – Journal of Applied Language Studies 2015/1, 23–51. || A cikk eredeti lelőhelyén

Kutatói ideológiák és a személyes bevonódás dilemmája „terepen”. In: Szeverényi Sándor–Szécsényi Tibor szerk.: Érdekes nyelvészet. 105–114. Szeged: JATE Press, 2015. || A cikk eredeti lelőhelyén

Understanding Finnish education: science popularization and scholarly work as intertwined activities. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2015/September.

Rutinná vált hagyomány. Szerepek és értékek (re)konstrukciója tanári narratívákban. In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva szerk.: Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. I: 209–214. Budapest: MANYE–Tinta, 2014. || A cikk kézirata (Vigyázat! A kötetben megjelent változat ettől csekély mértékben eltérhet! Szakirodalmi felhasználás esetén kérem az olvasót, hogy a nyomtatott változatra hivatkozzon!)

Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái (Mátyus Kingával). In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva szerk.: Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. I: 215–221. Budapest: MANYE–Tinta, 2014. || A cikk kézirata (Vigyázat! A kötetben megjelent változat ettől csekély mértékben eltérhet! Szakirodalmi felhasználás esetén kérem az olvasót, hogy a nyomtatott változatra hivatkozzon!)

A corpus-based analysis of language ideologies in Hungarian school metalanguage. Research in Corpus Linguistics 2013, 65–79. || A cikk eredeti lelőhelyén

Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben. Egy új kutatási területről (Bartha Csillával és Petteri Laihonennel). Pro Minoritate 2013/3: 13–28. || A cikk eredeti lelőhelyén | ezen az oldalon. Utánközölve: Kozmács István szerk.: Kétnyelvűségi szöveggyűjtemény. 213–228. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.

Az iskolai metanyelvi szocializáció mechanizmusa (Terminushasználat és cselekvés). Anyanyelv-pedagógia 2013/3. || A cikk eredeti lelőhelyén

Egy megfigyelés – több interpretáció. In: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs szerk.: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). 380–396. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. || A cikk eredeti lelőhelyén | ezen az oldalon

További írások

Online nézhető előadás

Örömmel tettem eleget a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén működő Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport meghívásának. 2013. március 4-én Szabály, vélemény vagy hagyomány? Nyelvi értékítéletek nyomában címmel tartottam előadást a kutatócsoport harmadik tavaszi előadás-sorozatának keretében. Az előadás a Videotoriumon és a kutatócsoport honlapján is megtekinthető.

Ismeretterjesztő írások

Az ember számít, nem a gép. Nyelv és Tudomány, 2015. október 21. || A cikk eredeti lelőhelyén

Kik azok a „nemzetközi diákok”? Nyelv és Tudomány, 2015. szeptember 11. || A cikk eredeti lelőhelyén

Eligazodni egy új országban. Nyelv és Tudomány, 2015. augusztus 27. || A cikk eredeti lelőhelyén

A hiba nem a képen van! Nyelv és Tudomány, 2015. június 30. || A cikk eredeti lelőhelyén

Mi minden fér a képre? Nyelvi tájképek és kutatóik. Nyelv és Tudomány, 2015. június 2. || A cikk eredeti lelőhelyén

További írások


Saját vizsgálataim témájával összefüggő, de nem azok adatbázisára épülő ismeretterjesztő cikkek


Jelelj bátran Finnországban! Nyelv és Tudomány, 2013. november 4. || A cikk eredeti lelőhelyén

A jelnyelv nagykövetei. Nyelv és Tudomány, 2013. október 30. || A cikk eredeti lelőhelyén

Szlovák, magyar két jó barát. Nyelv és Tudomány, 2013. május 3. || A cikk eredeti lelőhelyén

Jeltolmács az Oscar-gálán. Nyelv és Tudomány, 2013. március 1. || A cikk eredeti lelőhelyén

További írások