Korábbi publikációk

Metanyelvi kérdések kutatásával 2002 óta foglalkozom. Az alábbiakban bemutatom korábbi kutatásaim témáját. A vizsgálati módszerekről, illetve a megjelent publikációkról a Részletek linkre kattintva adok tájékoztatást (az előhívott szövegrészek ugyanerre a linkre kattintva el is rejthetők).

Újabb publikációk

A nyelvi szabálytanulás és a lexikográfia érintkezési pontjai
(2007–2009)

A cél olyan segédeszközök, szótárak tervezése volt, amelyek lehetővé teszik, hogy használóik hiteles információhoz jussanak a magyar nyelv funkcionális és stiláris variabilitásáról. A kutatás magyar, angol és francia nyelven írt szótárak és kézikönyvek egybevetésén alapult és saját szótártervek megszületéséhez vezetett.
Részletek

Részvétel küljavításban (2005–2006)

A megkérdezettek javítják-e mások beszédét, illetve más javítja-e a megkérdezettek beszédét nyelvhelyességi szempontból? Milyen nyelvi jelenségek zavarják a megkérdezetteket? A válaszadók középiskolások voltak.
Részletek

A határozatlan névelő használatának megítélése (2003)

A dolgozattal az volt a cél, hogy egy konkrét nyelvi jelenséggel kapcsolatban mutassa be magyar anyanyelvű beszélők metanyelvi tudását. A vizsgálat egyik tanulsága, hogy egy nyelvi elem gyakoriságának és helyességének jelzése egyes megkérdezettek esetében különvált. Részletek

A nyelvműveléssel kapcsolatos vélekedések vizsgálata (2002–2004)

A vizsgálat elsődleges célja annak kiderítése volt, hogy mit gondolnak a megkérdezett diákok a nyelvhasználatot szabályozó tudatos közösségi tevékenységekről (pl. nyelvművelés, jogi szabályozás) és az ugyancsak a nyelvhasználatot szabályozó egyéni viselkedésről (mások beszédének a kijavítása). Részletek