KÉRDŐÍV A NYELVMŰVELÉSSEL KAPCSOLATOS VÉLEKEDÉSEKRŐL

 

Nem: férfi / nő

Születési év:

Sorszám:

Középisk. / Egyetem

Lakóhely: község / város / Budapest

Tagozat / Szak, évfolyam:

 

1. A következőkben a magyar nyelvvel, nyelvműveléssel kapcsolatos kijelentéseket ol­vas­­hatsz. Kérlek, ikszeld be, milyen forrásból értesültél vagy nem értesültél róluk. A kérdésnek ebben a felében az „egyéb” kategóriába a TV, rádió, újság, könyv stb. tartozik. Itt több választ is megadhatsz. Ezen kívül a véleményedre is kíváncsi vagyok: mennyire tartod helyesnek ezeket az állításokat? Itt kérlek, csak egy választ jelölj meg! Fontos, hogy ebben a kérdőívben nincsenek „jó” vagy „rossz” válaszok, a cél az, hogy tapasz­talataidról, véleményedről képet al­kothassak. Köszönöm, hogy segítesz a dolgozatomhoz szük­séges adatok megadásával!

 

 

Találkoztál a

kijelentéssel? Hol?

Egyetértesz?

Tanár

Család­tag

Veled egykorú

Egyéb

Igen

Részben

Nem

1.      A magyar nyelv léte veszélyben van.

 

 

 

 

 

 

 

2.      Új nyelvújításra: a tudományos és közéleti kifejezések magyarítására van szükség.

 

 

 

 

 

 

 

3.      Régi bemondóink, színészeink nyelvezete, kiejtése szebb volt a maiakénál.

 

 

 

 

 

 

 

4.      A magyar nyelv nincs nagyobb válságban, mint bámikor korábban.

 

 

 

 

 

 

 

5.      A magyar nyelv romlik.

 

 

 

 

 

 

 

6.      A mai fiatalok gondatlanul, oda nem figyelve beszélnek a mindennapokban.

 

 

 

 

 

 

 

7.      Régi íróink, költőink nyelve a mainál szebb volt.

 

 

 

 

 

 

 

8.      A magyar nyelvet meg kell óvni a rontó hatásoktól.

 

 

 

 

 

 

 

9.      Az idegen nyelvek rossz hatással vannak a magyarra.

 

 

 

 

 

 

 

10.  A magyar nyelv helyzete válságos és beavatkozást igényel.

 

 

 

 

 

 

 

11.  Nagyon veszélyezteti a magyar nyelvet, ha sok idegen szó honosodik meg benne.

 

 

 

 

 

 

 

12.  A magyar nyelv saját maga oldja meg átmeneti nehézségeit.

 

 

 

 

 

 

 

13.  A magyar nyelv védelemre, ápolásra szorul.

 

 

 

 

 

 

 

14.  Az idegen nyelvek hatására keletkezett szerkezetek, szóösszetételek magyartalanok, ezért kerülni kell őket.

 

 

 

 

 

 

 

15.  A nyelvművelés tudománytalan, kártékony tevékenység.

 

 

 

 

 

 

 

16.  A magyar nyelv csak változik, nem kell különös bajtól félni.

 

 

 

 

 

 

 

17.  A televízió, a rádió, az újságírás romlott, nem tiszta nyelvet használ.

 

 

 

 

 

 

 

18.  A nyelvművelés tudományos alapon segít jobbá tenni nyelvünket.

 

 

 

 

 

 

 

19.  Nyelvtörvényekkel, rendeletekkel hatékonyan javítható a magyar nyelv állapota

 

 

 

 

 

 

 

20.  Az emberek nyelvhasználatát a nyelvművelő írások, műsorok jó irányba terelik.

 

 

 

 

 

 

 

21.  Minden nyelv magát szabályozza és tisztítja, így a magyar is.

 

 

 

 

 

 

 

22.  A nyelvművelés feladata az ismeretterjesztés, a nyelvi gondolkodás fejlesztése.

 

 

 

 

 

 

 

23.  Sok logikátlanság van az emberek nyelv­hasz­nálatában, ezeket javítani kell.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Volt-e olyan élményed, hogy beszéd közben beszélgetőtársad félbeszakított és kijaví­tott, ha nyelvi hibát vett észre? Kérlek, húzd alá a megfelelő választ!
Igen / Nem

 

3. Az alábbiakban a helytelen nyelvhasználat főbb típusaival kapcsolatban teszek fel néhány kérdést. Ha az előbbi kérdésre igennel feleltél, kérlek, ikszeld be, ki milyen típusú tévedésedet javította ki! Téged az adott hiba mennyire zavar, ha másnál tapasztalod? (A lehetséges válaszok: Nem = nem zavar, nem törődöm vele; Kicsit = csak kicsit zavar­: feltűnik, de nem javítok; Nagyon = nagyon zavar: ha hallom, kijavítom a beszélgető­part­neremet). Ha az előbbi kérdésre nemmel válaszoltál, kérlek, csak arra válaszolj, hogy mennyire zavar a megnevezett nyelvhelyességi hiba (válaszadási lehetőségeid ugyanazok).

 

 

Ki javított ki?

Téged mennyire zavar ez a fajta hiba?

Tanár

Családtag

Veled egykorú

Más

Nem

Kicsit

Nagyon

Helytelen toldalékhasználat.

 

 

 

 

 

 

 

Felesleges idegenszó-használat.

 

 

 

 

 

 

 

Idegenszerű mondatszerkezet vagy szó­össze­tétel használata.

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, éspedig: .......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm, hogy segítettél a munkámban!

 

Szabó Tamás Péter